Om oss

Hållbar Vinterturism i Frostviken och Naturvärdar i Frostviken drivs av Frostvikens skoterklubb AB med syfte att utveckla en hållbar, miljösmart och ekonomiskt lönsam turistnäring i Frostviken. Frostvikens skoterklubb AB bildades i samband med projektet Hållbar vinterturism i Frostviken 2016 och ägs till 100% av den ideella föreningen Frostvikens Skoterklubb. 

2016 beslutade Strömsunds kommun att bilda ett kommunalt regleringsområde i Frostviken, beslutet förnyades 2018 och är det som fortfarande gäller. Att det nu är ett kommunalt regleringsområde innebär som grund att all snöskoterkörning inom området är förbjuden (med vissa undantag), förutom längs anvisade skoterleder och anvisade områden för friåkning. Frostvikens skoterklubb AB har uppdraget utifrån avtal med kommunen att förvalta det kommunala regleringsområdet.

Beslut om regleringsområde

När och vilka friåkningsområden och leder som ska öppnas och stängas bereds i en förvaltningsgrupp där representanter från skoterklubben och markägare ingår, gruppen har även dialog med berörda samebyar.

Aktiebolaget tillsammans med den ideella föreningen arbetar mot ett antal mål som kan sammanfattas i- Hållbar Vinterturism, för alla. Aktiebolaget är icke vinstdrivande utan återinvesterar i bygden i form av bl.a. arbetstillfällen och utveckling som gynnar näringen, de boende och turister i området.

Läs mer om projektet här som startade 2016 och som lett till dagens arbete med fokus på hållbar snöskoteråkning. 

Kontakt

Besöksadress

Skoterinfo
Bemannade öppettider Tors-lördagar under vintersäsong 8-12.00
Jormvattnet 830
833 98 Gäddede
visa på kartan

Kontaktperson

Naturvärd
070-306 57 04
frostvikensskoterklubbab@gmail.com

Frostvikens skoterklubb AB styrelse

Ola Sundqvist
Anders Pålsson, Markägaransvarig
Dan Persson
Beatrice Olsson, Kommunikation
Tommy Turesson
Marika Westberg
Anders Hägglund