• I förväg erlägga vid var tid gällande avgift för ledernas/friåkningsområdets nyttjande.
 • För polis eller annan tillsynsman på lämpligt sätt kunna styrka att han/hon i förekommande fall äger rätt att färdas i området enligt undantagsbestämmelser.
 • Iakttaga den hänsyn till naturvård, friluftsliv, jord- och skogsbruk och rennäring som gällande lagar föreskriver.
 • Om du närmar dig vilt eller en renhjord, sakta ned eller helst stanna och slå av motorn. Observera hur djuren beter sig och agera respektfullt genom att ge djuren fri lejd.
 • Visa hänsyn och respekt till övriga som vistas i området, människor, djur och natur!
 • De skotergäster som vistas i friåkningsområden är skyldiga att informera sig om vilka föreskrifter som gäller för dagen.
 • Aktuell information finns på webbplatsen www.vinterturism.se, Frostvikens skoterklubb på Facebook, Skoterinfo i Jormvattnet eller via informationsmöten med våra naturvärdar.
 • Det är endast tillåtet att ta sig upp/ner till friåkningsområden via de befintliga markerade skoterlederna.
 • Respektera att privata skoterleder endast får användas av behöriga.
 • Vid körning i tätbebyggt område gäller max 30 km/timme.
 • All skoterkörning efter klockan 22.00 i tätbebyggelse och friåkningsområdena undanbedes, med undantag för ledkörning.
 • I övrigt följa de närmare bestämmelser som friåkningsområdets vid var tid ansvariga drifts- och förvaltningsorganisation ställer upp för tillträde till området.