Här finns platser som är mer lämpliga än andra att friåka på. Utanför bebyggelse finns fantastiska områden för skoteråkning. Du finner högfjäll, vacker urskog, branta raviner, naturliga drop och hopp. Dit hittar du genom att följa välpreparerade leder.

Dessa är på mark som är upplåtna av markägare som det tecknats avtal med, för att vi ska ha denna fantastiska möjlighet till friåkning på skoter. I området finns även privata skoterleder och dessa respekterar vi.

För att hitta till områden som är bra eller ännu bättre, så kontaktar du Naturvärdarna som har god områdeskännedom i såväl terräng som på karta. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad i vad som händer i Frostviken.

Det är en ständig förändring och från en dag till en annan kan situationer gjort att vi eventuellt avlyst ett område. Vi har stora arealer och vi har tillgång till över 30 000 hektar i dagsläget. Det kan förändras och det är viktigt att du håller dig uppdaterade om ett område är öppet eller avlyst, t ex snötillgång, stor belastning, lavinprognoser kan ge uppgifter om risker, eller djur och natur, avverkning mm