En av anledningarna till att detta regleringsområdet skapades var för att ett flertal markägare började tröttna på den okontrollerade körningen som orsakade hel del skador på mark, planteringar och störde djurliv vilket riskerade att innebära totalstopp för skoterkörning i området. 

Tyvärr så har vi i år sett ett flertal körningar på otillåtna områden och även ett flertal som inte löser det obligatoriska skoterpasset som möjliggör att vi kan fortsätta jobba med det här området. Markägare har reagerat på att de som hyr privatstugor utmärker sig på ett negativt sätt, så där behöver vi hjälpas åt. Viktigt då är att de som hyr ut informerar om vad som gäller, se även tidigare inlägg om hjälp med information. 

Var en ambassadör och tillåt inte de som inte kan hålla sig till reglerna förstöra för oss alla!