Det innebär kortfattat att man hädanefter vidtar åtgärder vid överträdelser. Exempel på det kan vara att man ertappas med att inte ha giltigt ledkort eller skoterpass när man är ute och kör skoter. Ett annat exempel kan vara att man är i ett område och kör där det inte är tillåten körning.
Överträdelser kommer att polisanmälas och skoterpass kan återtas!
Skoterinfo är öppet torsdag-lördag kl:08,00-12,00
Välkomna!