Det har nu töat/regnat i området och snön har packats ihop, det ger förutsättningarna för en bra botten som vi har väntat på. Men det gjorde också att snödjupet minskade drastiskt. Nu hoppas vi på att även den prognostiserade snön kommer! Vi kan i nuläget inte säga något datum för öppning av friåkningsområdena.

Flera saker att vara vaksam på utöver att man alltid ska ha respekt och vara uppmärksam över sjöar och isar:

  • Vattenståndet i flera av sjöarna är betydligt lägre än normalt för årstiden vilket kan medföra skarpa kanter och stenigt vid stränderna.
  • På vissa ställen har issprickor med uppskjutande isflak som följd uppstått. På Blåsjön är det en stor spricka över hela isen bortanför Storviken.
  • Efter tövädret kan det vara blött och sörjigt eller blankis på isarna så kör försiktigt.