Observera att fortsatt gäller självklart terrängkörningslagen vilket bl.a. innebär att snötäcket måste vara tillräckligt för att inte skada underliggande mark på lederna. Status på lederna kan fort ändras.
Grunden till beslutet är en samlad bedömning av läget från förvaltningsgruppen med hänsyn till före/snöförhållanden och djurliv.
Slutet är nära på en fin säsong 🌞 Tack för en fantastisk skotersäsong och välkommen åter, Frostviken är underbar även andra årstider.