Hållbar Vinterturism

Kommer du ihåg den här filmen som gjordes för ca 6år sedan i projektet Hållbar skoterturism i Frostviken? Projektet avslutades sista november 2018 och under projekttiden byggdes en grund som vi nu fortsättningsvis formar till en modell som vi har ett gemensamt ansvar och värde i att bygga vidare på och förvalta.

För ca 8år sedan startade projektet med anledning av att det höll på att gå överstyr med friåkningen i Frostviken. Det var högt tryck, ingen styrning, dålig samordning mellan intressenter och brist på ansvarstagande. Markägare och bofasta satt ner foten- Det kunde inte fortsätta på det viset och behövdes styras upp! Därmed startades projektet och det kraftsamlades för att behålla den unika upplevelsen som Frostviken har att erbjuda i terrängen. Projektet pågick i två år och därefter är nu arbetssättet självdrivande och utvecklas varje år för att skapa just- Hållbarhet. Mer info om projektet.
  • I projektet gick det från att den ideella föreningen- Frostvikens skoterklubb blev ägare till Frostvikens skoterklubb AB. 1 december 2018 tog Frostvikens skoterklubb AB över driften av värdskapet genom Naturvärdar i Frostviken. Aktiebolaget driver numera arbetet att förvalta och utveckla Hållbar skoterturism. Styrelserna är fortfarande helt ideella och aktiebolaget är ej vinstdrivande utan pengarna går tillbaka till drift, anställningar och utveckling. Frostvikens skoterklubb bedriver fortsatt ett ideellt föreningsliv med aktiviteter för medlemmarna och sladdar leder för att skoteråkare, fiskare, skidåkare och övriga friluftsmänniskor ska ha fina leder att färdas på. Det ideella arbetet är alla välkomna att hjälpa till med.
  • I projektet skapades ett kommunalt regleringsområde i delar av Frostviken. Det innebär numera att vi har en lag att förhålla oss till samt att vi har lokala föreskrifter att förhålla oss till. Dessutom ger det oss rätten att stänga och öppna skoterområden vid behov. Det innebär också att det numera krävs skoterpass för att framföra skoter i regleringsområdet.
    Regleringsområdet i Frostviken styrs av en oberoende grupp som ansvarar för stängning och öppning av områden, dvs när och var det är tillåtet att köra. Kartan här på hemsidan visar alltid uppdaterad information om vilka områden som är öppna- gröna och vilka som är stängd- röd. Förvaltningsgruppen har fullt stöd och mandat att se till områdets bästa. Kriterier som förvaltningsgruppen tittar på vid beslut är bland annat snötillgång, djurliv, natur, säkerhet och tryck på områden. 
  • I projektet skrevs avtal med Strömsunds kommun samt markägare i Frostviken. Utan att de är med på tåget så skulle det inte vara möjligt. Den värsta skräcktanken skulle vara att ALL friåkning stängs ned, samt att vissa leder skulle stängas, det skulle då bli olagligt att köra utanför leden. Våra markägare är de som upplåter mark till friåkning (och även leder). Vårt ansvar som driftare är att respektera och kommunicera till samtliga intressenter att de områden där det är förbjudet att köra tas på allvar och respekteras, för att få fortsätta förvalta den möjligheten och privilegiet som vi har. Markägare får stöttning av klubben genom att skriva avtal, men det innebar från början att skapa förståelsen om vad det skulle innebära om vi inte samarbetar och tillsammans skapar möjligheter och styrning samt vad konsekvenserna skulle bli för destinationen. Markägare som vi skriver avtal med får hjälp med uppstyrning på sin mark, tex så jobbar våra Naturvärdar med att skylta och käppa för att tydliggöra hur skoteråkare får köra. Skulle det mot förmodan inte skötas och skoteråkare har förstört marken på något sätt, så kan markägare söka pengar i markägarfonden som tillhandahålls av Frostvikens skoterklubb AB. 
  • I projektet anställdes Naturvärdar för att arbeta handkraftligen med Hållbar Vinterturism och och det arbetssättet har fortsatt även efter projektet. Under vinterhalvåret är det stor chans att du möter en Naturvärd på en skoterparkering, på fjället, efter lederna i regleringsområdet och på Skoterinfo i Jormvattnet. 

    Den här säsongen har vi 4st hel- och deltidsantällda Naturvärdar. 

Till stor del handlar hållbarheten för framtiden om förståelse och kommunikation ut mot gäster, markägare, rennäringen och övriga näringsidkare i Frostviken. 

 

Var en ambassadör du med!