Regleringsområdet i Frostviken styrs av en oberoende grupp av människor som ansvarar för stängning och öppning av områden, dvs när och var det är tillåtet att köra. Förvaltningsgruppen har fullt stöd och mandat att se till områdets bästa. Kriterier som förvaltningsgruppen tittar på vid beslut är bland annat snötillgång, djurliv, natur, säkerhet och tryck på områden. Beslutet är nu att stänga friåkningsområdena för säsongen. Det kan tyckas underligt i och med att det på vissa ställen är mycket snö kvar på fjällen, men det är inte endast snötillgången som styr.