Sjöarna börjar se luriga ut med alla bäckfåror och älvutlopp som brutit upp och utgör potentiellt farliga situationer. Åk inte ut på en is om du inte vet status på den.
Vi vet att renarna och även älgarna sakta vandrar uppöver så snart begränsas området mer än det som skedde i början av veckan.
Vi tackar alla som hjälp oss i Frostviken med sina ideella insatser denna vinter. Det gäller både skoterleder och skidspår, ni är alla ovärderliga och det går inte säga nog många gånger. Jag hoppas att ni känner att ni är uppskattade.
En vinteranställning går fort även om den är fyra månader lång. Vi som jobbat i vinter tackar för oss och låter nu sommaren komma och ta över med värme och sköna sommaraktiviteter.
Håll utkik om när vi stänger!